Знаците по пътя ни
1000 български деца безнадеждно чакат някой да извади Щастието от ямата
.
.
.