Задкормилното устройство
На идиота и път като масло няма да му попречи да се утрепе
.
.
.