Кичът е лъжа, дори и в църквата
Благочестието не замества културата, а напротив - поставя още по-високи естетически и етически критерии
.
.
.