Деница Николова, зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството:
Работим много успешно с Македония
67% са договорените средства по ОП „Региони в растеж”, а ресурсът е за над 3 млрд. лева

Министерски съвет
.
ВИЗИТКА:
Заместник-министърът по регионалното развитие и благоустройството Деница Николова е магистър по икономика, специализирала е мениджмънт на Конфедерацията на холандската индустрия и работодатели; в Rotary International – Ню Йорк; в областта на финансовия контрол, докладването на нередности и сертифицирането на средства от фондовете на ЕС. В периода 2006 - 2010 г. е началник на отдел в дирекция “Национален фонд” в Министерството на финансите, 2010 – 2013 г. е главен директор на ГД “Програмиране на регионалното развитие” и ръководител на Управляващия орган на ОПРР и член на съвета на директорите на фонд ФЛАГ. Зам.-министър на регионалното развитие е в два последователни кабинета, оглавявани от Бойко Борисов.
.
.
.
.
Интервю: други материали