Да си върнем скоросмъртницата
Заради тази пуста ракия не се знае докъде ще кипнат и стигнат бурните балкански страсти

Ивайло Цветков
.
.
.