Обвиняемите остават на свобода
Белгия отказа да даде сепаратисти на Испания

ЕПА/БГНЕС
Меричел Серет , Антони Комин (долу) и Луис Пуч (третата снимка) остават на свобода в Белгия.
.
.
.