Интеграция насила не става
Мигрантите си остават аутсайдери, капсулират се и се озлобяват. После започват да рушат и да убиват

АП/БТА
Поредната жертва на поредния атентатор, който не е успял да се интегрира.
.
.
.