Родители скочиха срещу психопрофилите на децата
Според майки подходът е спорен - не гарантирал помощ от специалист, а скрининг тестовете щели да им лепнат етикети от рано

Политика
Според Цвета Брестничка, председател на УС на „Асоциация родители”, изготвянето на психопрофил на 3-годишно дете е доста спорно като подход.
.
.
.