За да лъжат безнаказано и да подвеждат читателите зад граница
Анонимни сайтове пускат фейкове за България отвън
Регистрират се в чужбина, пригласят на Фабриката за фалшиви новини на английски

.
.
.