Лесна плячка
Не сме прости, а сме бедни. Затова лесно се лъжем
.
.
.