Скандали
“Биволът” Чобанов източвал френската хазна
Използвал Националния център за научни изследвания

Атанас Чобанов
.
.
.