Чрез опасните игри децата искат да докажат себе си
Има дефицит на емоционална подкрепа в семейството

Родителският надзор не е каприз, а необходимост, особено що се отнася до предизвикателствата, които дебнат децата ни в Мрежата.
.
.
.