Край на измамите с ипотеки
Обявяват ги за нищожни, ако не са учредени от собственика на имота

Бойко Кичуков
Народният представител Хамид Хамид внесе в деловодството проект за промени в Закона за задълженията и договорите.
.
.
.