Лозан Панов и Черния лебед обедняха по документи
Съдията на олигархията не е подал декларация пред комисия „Антикорупция”

Лозан Панов
.
Близо 3000 от властта обявиха имането си
Близо 3000 души от властта у нас са декларирали имането си пред Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество. Това се случва за първи път, след като бе сменен законът и бе създадено новото държавно звено, което да бори корупцията по висшите етажи на властта. Досега подобни декларации се подаваха пред Сметната палата, но в тях липсваха графи като имане, на което деклараторът живее на семейни начала, както и обявяване на ползвано чуждо имущество.

От „Антикорупция” съобщиха, че подадените ежегодни декларации са 2866, а встъпителните 3568. Финалните, т.е. декларациите, които се подават след напускане на властта, са 102. Общо 148 пък са лицата, неподали или подали в извън законоустановения срок съответните декларации.

Съгласно закона лице, заемащо висша публична длъжност, което не подаде декларация в законоустановения срок, се наказва с глоба в размер от 1000 до 3000 лв. Когато нарушението е извършено повторно, глобата е в размер от 3500 до 6000 лв.
.
Фамилията си има медийна бухалка

 
Още на 31 юли вестник „Телеграф” от нашата медийна група разкри в статията „Отровата на “Черния лебед” как дъщерята на Българския Мадоф Радосвета Василева и съпругата на председателя на ВКС Лозан Панов Бети Панова са оформили забележителен тандем. Докато дъщерята на Цветан Василев блогърства в защита на Лозан Панов, жената на същия публикува статии във „Виртшавтсблат”, изготвени под диктовката на банкера беглец. Всъщност вестникът на немски език, който издава Черния лебед, обслужва олигархията и се използва като бухалка, така както съпругът й служи на същата олигархия и защитава чрез Темида.
.
.
.