„Чипът” на кравата
Политиците да спрат да използват човешките трагедии за трупане на партийни дивиденти, защото в тази битка няма наши и ваши

Ивайло Цветков
.
.
.