Гладът за учители става все по-остър
Училището иззе функциите на социалните служби и полицията, което всъщност ни отдалечава от децата

Надежда Николчева е директор на 31-во СУЧЕМ „Иван Вазов”.
.
.
.