Д-р Дамян Илиев, изп. директор на Българската агенция по безопасност на храните:
След чумата иде птичи грип
Стопани в Тутраканци криеха прасетата от ветеринарите

.
Визитка
 Д-р Дамян Илиев е роден на 14 март 1949 г. в гр. София. Завършва Висшия ветеринарномедицински институт в град София през 1975 г., след което работи като общопрактикуващ ветеринарен лекар в Оряхово. От 1982 до 1994 г. работи като ветеринарен лекар на националните отбори по конен спорт, бил е управител на конна база „Хан Аспарух” в София. През 2006 г. става директор на Регионалната ветеринарно-медицинска служба - София. От 2007 до 2011 г. е зам.-генерален директор на Националната ветеринарномедицинска служба (НВМС).

След преструктурирането на НВМС в Българска агенция по безопасност на храните, д-р Илиев поема длъжностите на главен секретар и главен санитарен ветеринарен инспектор на Република България.

През ноември 2014 г. е назначен като зам.-изпълнителен директор на БАБХ, от май 2015 г. е изпълнителен директор на БАБХ.
.
.
.