Предлагат част от пътните глоби да отиват в общините
.
.
.