Пада задължителният одит за малките фирми
Бизнесът и синдикатите подкрепиха законовия пакет за налозите

БТА
Работодателите и синдикатите подкрепиха проекта на Владислав Горанов.
.
.
.