Делян Пеевски в изявление до средствата за масово осведомяване:
Крайно време е да се противодейства на изродената от олигархията медийна среда
Депутатът се оттегля от активната издателска дейност, фондация ще издава вестниците на „Телеграф Медиа”

Делян Пеевски
.
.
.