Подпомагат сертификатите за малки производители
62% е делът на българските земеделски продукти в големите вериги

Бойко Кичуков
Малките мандри ще получават до 60 000 лева държавна помощ. Подобна схема се разработва и за малките кланици и складове за плодове и зеленчуци.
.
.
.