Иван Яхнаджиев и цветовете на живота
Художникът снима картините си пред творби на световни майстори в Ню Йорк

Иван Яхнаджиев е бащата на родния бодиарт.
.
.
.