Пращат ни новата лична карта по куриер
Дават акта за раждане още в болницата
.
.
.