Възелът Брекзит
Пазарлъкът свърши време е някой да плати сметката. Аварийният план се превърна в катастрофа

.
.
.