Председателят на Сметната палата Цветан Цветков:
14 900 сгради паметници са оставени без надзор
Един експерт отговаря за 3000 обекта, архивите се съхраняват в чували

Цветан Цветков
.
.
.