"СЕНАТОРИТЕ" И КЛУБ 10 СЕ ОБЕДИНИХА, ЗА ДА ПРЕВЗЕМАТ ПАРТИЯТА ЧРЕЗ НОВИЯ Й ЛИДЕР
Уволнените от Костов си върнаха СДС
Победата на Пламен Юруков бе осигурена от ексвицепремиера Божков и бившия зам.-военен министър Радонов, отстранени от синьото правителство за съмнения в корупция

.
Диалектиката на "сенаторите"
… Има много основания да се счита, че СДС е замислен и стартира най-вече като проект на Държавна сигурност (даже в кръга на шегата се твърди, че Държавна сигурност се съдържа в наименованието на СДС). От друга страна, безспорно е, че чрез СДС, през различните му периоди и поколения под различни форми преминаха десетки хиляди хора. Тези хора бяха обединени от общи ценности.

…Хората, които със своята обединена позитивна енергия направиха така, че България да постигне стратегическите си цели, в момента са чувстват излъгани, предадени и даже окарикатурени… Защото в момента БСП консумира всички ползи от техните усилия в тежките години на прехода. Защото от телевизионния екран всяка вечер ги гледат захилените физиономии на комунистите, на децата, внуците и всички производни на ЦК, Политбюро и Държавна сигурност, които даже си позволяват да ги поучават кое е европейско и кое демократично…

…Всичко изложено дотук ни кара да мислим, че има причина, която е по-дълбока. Според нас тази причина е в сферата на философията. Тя е свързана със закона на диалектиката, с разбирането на ролята на личността в политиката и с морално-етичните норми. (…) Ако трябва да определим най-кратко какви бяха хората, които бяха отстранени от СДС, доброто определение е РАЗЛИЧНИ.

…Ние, членовете на клуб "Сенатор" сме убедени, че е дошло времето за обратното - ЗА СЪБИРАНЕ. Според нас истинската, голяма силна партия от западноевропейски тип може да бъде изградена само на основата на ОБЕДИНЯВАНЕ НА РАЗЛИЧИЯТА - различни хора, различни идеи, различни мнения, различни поколения… обединени от ОБЩИ ЦЕННОСТИ. Именно чрез различията, обединен в единен и общ механизъм, може да се изглади такава партия - винаги жива, развиваща се, адекватна на нуждите на настоящето и бъдещето. Ето така ние от клуб "Сенатор" разбираме действието на закона за диалектиката в политиката.

…Въпросът, който логично следва, е "Нова партия ли ще правим?" За нас няма съмнение, че рано или късно в България ще бъде създадена сериозна дясна партия. Но нашето общество по принцип не е добре настроено към създаването на "нови партии". Тогава можем ли да решим задачата без да се създава нова партия. Убедени сме, че това е възможно.

…Смятаме, че пред СДС в момента има един елементарен тест. Елементарният тест се състои в това дали СДС е в състояние да си върне тези хора - т.е. да си върне нещо, което идейно и исторически му принадлежи. Ако СДС реши успешно тази задача, той ще покаже способност да започне дългия път към превръщането си в съвременна дясна партия. Ако СДС не успее да си върне СЕДЕСАРИТЕ, неговото съществуване е лишено от смисъл!

(Откъси от брошурата "Законът за диалектиката действа и в политиката. Анализ на клуб "Сенатор". София, юли, 2007 г. Подчертаванията в текста са на авторите.)
.
.
.