Двете части на поделения Кипър вече имат мобилна връзка
.
.
.
.
Свят: други материали