Децата, които не ходят на училище, са потенциално опасни за страната в бъдеще
Родителите, които не вършат задълженията си, могат да бъдат принудени да полагат общественополезен труд

.
.
.