Учениците все повече плуват в свои води в интернет

.
.
.