Защо прозрачността в работата на обвинителите стресна съдиите Калпакчиев и Петков?
При открита прокуратура, която представя фактите и доказателствата, много по-трудно ще е на съдиите да постановяват абсурдни оправдателни присъди или да проявяват специфична хуманност към определена група обвиняеми лица

.
.
.