Работодателите могат да подават проекти по Националната програма за заетост на хората с увреждания до 13 август
.
.
.
.
Власт: други материали