Според експерт:
Програма "Хоризонт Европа" ще намали иновационното разделение между Източна и Западна Европа

.
.
.