Изготвени са указания към земеделските стопани, които доказват реализация на животни по схемите за обвързано подпомагане

.
.
.
.
Бизнес: други материали