Специален регистър за производителите на грозде, вино и ракия
Ще изкореняват незаконно засадени лозя

.
Права за засаждане на нови лозя

Създаване на насаждения с винени сортове няма да може да се прави без издадено разрешение от Агенцията по лозата и виното, предвиждат текстовете. Производителите са длъжни да изкореняват за своя сметка площите, засадени с лозя без разрешение в 4-месечен срок след установяването им. Ако това не се случи, те ще търпят санкции. За лозя, засадени без разрешение, стопаните няма да имат право на подпомагане от бюджета и по европейски програми.

За засаждане, презасаждане или присаждане за целите на винопроизводството могат да се използват само класифицирани винени сортове лози, регламентирани в наредба на министъра на земеделието. Засадените некласифицирани сортове подлежат на изкореняване, освен ако не са предназначени само да консумация в домакинствата на винопроизводителите.

Изпълнителният директор на Агенцията издава разрешения за нови насаждения, за презасаждане и за преобразуването на права на презасаждане на винени сортове лози само на вписани в лозарския регистър производители с регистрирани лозарски стопанства на територията на лозарския район, в който се намират заявените имоти.

Разрешения за засаждане на нови лозя ще се издават само в определен „прозорец“ от годината, а за презасаждане – по всяко време, като ще се доказват права за ползване на имотите. Дадени права и разрешения не може да се преотстъпват на други лица.

.
.
.
.
Бизнес: други материали