Минимум 100 точки на теста, за да станеш чиновник
Квесторите доказват лоялност и липса на конфликт на интереси

Близо 12 000 са свободните щатни бройки в администрацията, като близо 5000 от тях са незаети повече от 6 месеца.
.
.
.
.
Власт: други материали