Връщат парите от есето за къща
Само 1500 писаха, чакаха 60 000

Конкурсът с есето за къща се отменя, собственичката започва да връща таксите за участие.
.
.
.