Загадката на дракона с прозрачните зъби

Снимка: leibniz-inm.de
Зъбите на екземплярите от вида Aristostomias scintillans са съставени от същия базов материал, като човешките.
.
.
.