4 712 456 души е броят на осигурените лица в 4-те вида пенсионни фондове към 30 юни

.
.
.
.
Бизнес: други материали