Контрасрещата на върха" - антитеза на "окопалата се" Г-7
.
.
.