1/4 от хората, живеещи в Германия, са с мигрантски произход

.
.
.
.
Свят: други материали