Правителството одобри проект на гаранционно споразумение между България и ЕИБ

.
.
.
.
Бизнес: други материали