Пътешествие в средновековна Европа

Автор-ерудит, литературен естет, интелектуалец, мислител и изследовател, Стефан Хертманс пресъздава по виртуозен и достъпен за широки читателски кръгове начин реални исторически събития от края на XI век в романа си.
.
.
.