От пет на три ще бъде намален максималният брой на домашните свине, отглеждани за угояване

.
.
.
.
Бизнес: други материали