НСИ отчита:
Ръст в строителството от 4.3 на сто през юли спрямо същия месец на 2018 г.

.
.
.
.
Бизнес: други материали