Работниците в автозаводи обличат екзоскелети
Устройствата са подобни на гащеризони роботи, които помагат на монтьорите

Единият модел поддържа и укрепва стабилността на коленете по време на работа, а другият облекчава врата и гърба.
.
.
.