Обществени поръчки
Дават 3 млн. лв. за пултове и микрофони в парламента

Снимка: Бойко Кичуков
Новото оборудване на залите в парламента ще струва близо 3 милиона лева.
.
.
.
.
Власт: други материали