Общините ще изграждат звена за контрол
НС прие на първо четене промени за повече прозрачност в местната власт

Снимка: Бойко Кичуков
.
.
.
.
Власт: други материали