Минчо Коралски, директор на Агенцията за хората с увреждания:
Инвалидът не е обект на благотворителност
Не бива да поставяме знак за равенство между процент увреждане и неработоспособност.

.
.
.