Космически костюм без цип прецаква пиш традицията

Новият космически костюм създава усложнение на космонавтите да се изпикаят за късмет.
.
.
.