В доклад, приет от парламента:
Русия е заплаха за националната ни сигурност
Хибридните операции на Кремъл засилват рисковете

.
.
.